E-recepta – dr Sebastian Foryś

Ukończyłem Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w czerwcu 2003 roku, dokładnie w dniu imienin Mojej Mamy. Następnie odbywałem staż podyplomowy w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 2 im. Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, czyli w obecnym Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. WAM –Centralnym Szpitalu Weteranów w Łodzi. W listopadzie 2004 roku przystąpiłem do, organizowanego po raz pierwszy w Polsce, Lekarskiego Egzaminu Państwowego (LEP), po którego zdaniu otrzymałem prawo wykonywania zawodu lekarza. Później wiele lat pracowałem w Klinice Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W wyżej wymienionej Klinice przede wszystkim zajmowałem się pacjentami cierpiącymi z powodu zaburzeń czynnościowych przewodu pokarmowego, zwłaszcza z osobami chorującymi na dyspepsję czynnościową oraz zespół jelita nadwrażliwego, prowadziłem także zajęcia ze studentami. W roku 2008 uzyskałem tytuł doktora nauk medycznych nadany przez Wydział Wojsko – Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na podstawie pracy z zakresu zaburzeń czynnościowych górnego odcinka przewodu pokarmowego. W roku 2010 uzyskałem tytuł specjalisty chorób wewnętrznych. Nadal interesuję się zaburzeniami czynnościowymi przewodu pokarmowego i chętnie pracuję z Pacjentami cierpiącymi na te schorzenia. Przebywając wśród osób z chorobami układu pokarmowego oraz przyglądając się szczegółowo gastroenterologii zauważyłem dużą grupę Pacjentów cierpiących na choroby zapalne stawów w przebiegu nieswoistych chorób zapalnych jelit, stąd szybko rozwinąłem swoje zainteresowania w kierunku reumatologii. W 2012 roku rozpocząłem specjalizację z reumatologii w Szpitalu w Sieradzu. W listopadzie roku 2015, po zdaniu wszystkich egzaminów, zostałem specjalistą reumatologii. W międzyczasie pracowałem w kliku różnych poradniach oraz szpitalach. Ponadto przez wiele lat dyżurowałem w różnych Oddziałach Chorób Wewnętrznych na terenie województwa łódzkiego, a także mazowieckiego. Obecnie, poza szerokim wachlarzem chorób wewnętrznych, zajmuję się również diagnostyką i leczeniem schorzeń z zakresu reumatologii, a w szczególności takich jak: reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń rumieniowaty układowy, twardzina układowa, dna moczanowa, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK, choroba Bechterewa), łuszczycowe zapalenie stawów, choroby zapalne stawów w przebiegu nieswoistych chorób zapalnych jelit, reaktywne zapalenie stawów, choroba Stilla u dorosłych, polimialgia reumatyczna.

100,00