Telekonsultacja psychologiczna. mgr A.Skiba

Konsultacje psychologiczne odbywają się w szybkim terminie od złożenia zamówienia konsultacji z mgr Aleksandrą Skibą.

Po dokonaniu płatności rejestracja kontaktuje się z Państwem w celu ustalenia dogodnego terminu.

Konsultacje odbywają się telefonicznie lub za pomocą Skype.

Psycholog, biegły sądowy. Absolwentka Instytutu Psychologii Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego, specjalność: psychologia zdrowia i kliniczna. Pracuje w Klinice Psychiatrii Dorosłych w Szpitalu im. J. Babińskiego w Łodzi oraz Poradni Zdrowia Psychicznego. Doktorantka w Klinice Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Obecnie w trakcie czteroletniego szkolenia w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej osób dorosłych w CBT EDU w Warszawie, atestowanym przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Odbywa specjalizację z psychologii klinicznej prowadzonej przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Pracuje głównie z osobami cierpiącymi z powodu zaburzeń depresyjnych, lękowych, psychosomatycznych, zaburzeń osobowości, a także doświadczającymi różnego rodzaju kryzysów życiowych czy problemów w relacjach interpersonalnych.
Oferuje psychoterapię indywidualną, wsparcie psychologiczne w kryzysie oraz diagnostykę psychologiczną.

140,00